wrzesień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 8 9 10 11
12 13 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -
pażdziernik
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
- - - - - -
listopad
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 26 27
28 29 30 - - - -
grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 15 17 18
20 21 22
-
styczeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - -
2 3 4 5 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 19 21 22
24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -
luty
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
27 28 - - - - -
marzec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
kwiecień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
22 23
25 27 29 30
maj
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
6 7
13 14
17 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
czerwiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
13 14 17 18
20 21 22 24 25
26 27 28 29 30 - -
lipiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -
sierpień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -

Stan prawny na dzień 1 września 2015 r.
Instrukcja określająca sposób zarządzania dziennikiem elektronicznym.

p. 1

Dziennik elektroniczny (zwany e-dziennikiem) to forma dokumentowania przebiegu nauczania w danym roku szkolnym.p. 3

Wszyscy pracownicy szkoły korzystający z zasobów e-dziennika podpisują stosowne oświadczenie, przechowywane w aktach osobowych.p. 5

Wszystkie czynności wykonywane przez użytkowników systemu są rejestrowane.

p. 7

Zabrania się również przenoszenia danych znajdujących się w dzienniku elektronicznym na komputery osobiste użytkowników.


p. 9

W sytuacji tymczasowego zaprzestania pracy w e-dzienniku użytkownik ma obowiązek wykonania operacji wyrejestrowywania się z systemu przed wyłączeniem komputera.

p.2

Selektywny dostęp do danych stanowiących dziennik elektroniczny mają:
- administratorzy wskazani przez dyrektora szkoły – w zakresie wszystkich danych zawartych w e-dzienniku;
- wychowawcy klas – w zakresie danych dotyczących uczniów danego oddziału;
- nauczyciele – w zakresie nauczanych przedmiotów;
- pracownicy sekretariatu – w zakresie danych osobowych uczniów;
- rodzice/prawni opiekunowie – w zakresie wglądu do informacji dotyczących ich dziecka;
- uczniowie – w zakresie wglądu do wyników w nauce i frekwencji na zajęciach edukacyjnych;p. 4

Prawo do rejestrowania i wyrejestrowywania użytkowników w systemie e - dziennika mają wyłącznie administratorzy.p. 6

Proces logowania do systemu powinien odbywać się w taki sposób, aby zapewnić poufność haseł i nieuprawnione przetwarzanie danych. Zabronione jest zapisywanie na dysku komputera haseł dla witryny oraz przekazywanie ich drogą elektroniczną.p. 8

Zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych stanowi hasło generowane przez administratora, przekazywane użytkownikowi w formie pisemnej. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej zmiany hasła, będącego ciągiem wielkich i małych liter oraz cyfr. Zmiana hasła jest wymuszana przez system co 30 dni. Indywidualne loginy i hasła pierwszego logowania uczniowie i rodzice otrzymują od wychowawcy klasy, potwierdzając pisemnie ich odbiór.

p. 10

W przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa systemu należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły.