wrzesień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 8 9 10 11
12 13 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -
pażdziernik
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
- - - - - -
listopad
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 26 27
28 29 30 - - - -
grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 15 17 18
20 21 22
-
styczeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - -
2 3 4 5 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 19 21 22
24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -
luty
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
27 28 - - - - -
marzec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
kwiecień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
22 23
25 27 29 30
maj
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
6 7
13 14
17 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
czerwiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
13 14 17 18
20 21 22 24 25
26 27 28 29 30 - -
lipiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -
sierpień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -

Ocena zachowania - Gimnazjum Nr 3

klasa I, II – ocena semestralna i roczna

klasa III – ocena semestralna

Oceniana kategoria

Liczba punktów

udział w konkursie szkolnym / imprezie szkolnej

1

udział w konkursie pozaszkolnym / imprezie pozaszkolnej

5

sukces w konkursie pozaszkolnym

5

pochwała wychowawcy lub innego pracownika szkoły

3

pochwała dyrektora

5

wzorowa frekwencja

1

udział w zajęciach pozalekcyjnych

1

pomoc w organizacji imprezy szkolnej

1

praca w wolontariacie

1

pozostałe formy aktywności szkolnej (w tym zbieranie nakrętek)

1

1 godzina nieobecności nieusprawiedliwionej

-1

3 spóźnienia

-1

brak szacunku dla symboli narodowych

-1

brak stroju galowego na uroczystościach szkolnych

-1

zakłócanie toku lekcji

-1

korzystanie z urządzeń elektronicznych w trakcie lekcji

-1

palenie papierosów

-1

stosowanie wulgaryzmów

-1

przejawy wandalizmu

-1

zaśmiecanie otoczenia

-1

upomnienie wychowawcy, dyrektora

-3

nagana dyrektora

-5

Uwagi

·         za każdą zebraną siatkę nakrętek uczeń otrzymuje 1 punkt, lecz nie może uzyskać więcej niż 5 punktów za tą formę aktywności;

·         uczeń, który w ciągu semestru przekroczył 15 godzin nieusprawiedliwionych lub 10 spóźnień może uzyskać maksymalnie ocenę nieodpowiednią.

 ocena

wzorowa

bardzo dobra

dobra

poprawna

nieodpowiednia

naganna

liczba punktów

> 15

10 / 15

2 / 9

-15 / 1

-24 / -16

poniżej -24